กิจกรรมโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงาน โรงเรียน ครู นักเรียน รูปภาพ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสถา […]

กิจกรรมโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงาน โรงเรียน ครู นักเรียน รูปภาพ

วันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ได้จัด […]