กิจกรรมโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงาน โรงเรียน ครู นักเรียน รูปภาพ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสถา […]

กิจกรรมโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงาน โรงเรียน ครู นักเรียน รูปภาพ

วันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ได้จัด […]

กิจกรรมโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงาน โรงเรียน ครู นักเรียน รูปภาพ

ประชุมพิจารณางบประมาณการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานPBL(Project Based Learning)

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ครูกฤษณา งามนอก(ครูขวัญ)หัวหน้างา […]

กิจกรรมโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงาน โรงเรียน ครู นักเรียน รูปภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา2563 กิจกรรมตำข้าวปุกงา

9 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ได้จัดก […]

กิจกรรมโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงาน โรงเรียน ครู นักเรียน รูปภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา2563 กิจกรรมกระทุ้งไม้ไผ่

9 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ได้จัดก […]

กิจกรรมโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงาน โรงเรียน ครู นักเรียน รูปภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา2563 กิจกรรมการนวดสปาฝ่าเท้าให้กับนักเรียน

9 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ได้จัดก […]

กิจกรรมโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงาน โรงเรียน ครู นักเรียน รูปภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา2563

9 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ได้จัดก […]

กิจกรรมโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ รูปภาพ

เลือกตั้งสภานักเรียน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจ้า […]

กิจกรรมโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ รูปภาพ

ปั่นจักรยานเสือภูเขาพิชิต 5 ผา

วันที่ 24 กพ.63 ทางโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ได้ร่ว […]

กิจกรรมโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ รูปภาพ

ทางมูลนิธิสว่างสำเร็จเชียงใหม่…ได้ทำการบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียน กีฬา การเกษตร และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

เมื่อวันที่. 18 ก.พ.63 ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิสว่างสำเร็จเ […]