กิจกรรมโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ รูปภาพ

ทางมูลนิธิสว่างสำเร็จเชียงใหม่…ได้ทำการบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียน กีฬา การเกษตร และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

เมื่อวันที่. 18 ก.พ.63 ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิสว่างสำเร็จเชียงใหม่..นำโดยอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์. พรหมขัติแก้ว และคณะได้ทำการบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียน กีฬา การเกษตร และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับทางโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์๕..เพื่อใช้ประโยชน์ในการสาธารณะและลงสู่ตัวผู้เรียนต่อไป…ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณด้วยความยินดียิ่ง..