ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1057120468
รหัส Smis 8 หลัก :  57030117
รหัส Obec 6 หลัก :  120468
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Choaphorluang๕
ที่อยู่ :  หมู่ที่   6   บ้านผาหมี
ตำบล :  เวียงพางคำ
อำเภอ :  แม่สาย
จังหวัด :  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :  57130
โทรศัพท์ :  0882635489,0903161004
โทรสาร :  053720333
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  15 มกราคม 2503
อีเมล์ :  choaphor5@hotmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.choaphor5.com
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  พัฒนาการศึกษาดอยตุง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  เวียงพางคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:     35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     8 กม.