ประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่๑(๖เดือน)

คนเก่งของเรา ๑๒ รายการแข่งขันจากตัวแทนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง

ประชุมงบดำเนินงานกลุ่มโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์-เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่

เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนบ้านผาหมี

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืน และ โครงการSet Zero ลดขยะให้เป็นศูนย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมภาพกิจกรรม

เรื่องล่าสุด

ผอ.พิมพ์

สารสนเทศ สถานศึกษา

Facebook

หมวดหมู่

E-School